قرعه کشی گلینو
پنجمین قرعه کشی فروشگاه گلینو

پنجمین قرعه کشی فروشگاه گلینو هم انجام شد

برای شرکت در قرعه کشی فروشگاه گلینو میتوانید با هر ۲۵۰۰۰ تومان خرید یک کارت قرعه کشی دریافت نمایید

فروشگاه گلینو هر ۳ ماه یکبار قرعه کشی میکند و به قید قرعه یک کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به فرد برنده میدهد.